Od 01.05.2022 roku Poradnia Diabetologiczna WSS5 realizuje świadczenie refundacji osobistych pomp insulinowych u pacjentów w wieku 18 - 26 lat

 Zdjęcie

Program obejmuje pacjentów w wieku 18 - 26 lat, którzy w ciągu ostatnich 4 lat nie otrzymali pompy finansowanej przez NFZ lub nigdy nie byli leczeni osobistą pompą insulinową i spełniają kryteria wymienione w karcie kwalifikacji.

Informujemy, że od 01.05.2022 roku Poradnia Diabetologiczna WSS nr 5 w Sosnowcu realizuje świadczenie refundacji osobistych pomp insulinowych u pacjentów w wieku 18 - 26 lat.

Program obejmuje pacjentów w wieku 18 - 26 lat, którzy w ciągu ostatnich 4 lat nie otrzymali pompy finansowanej przez NFZ lub nigdy nie byli leczeni osobistą pompą insulinową i spełniają kryteria wymienione w karcie kwalifikacji.

W ramach programu zakwalifikowanym pacjentom zapewniamy kompleksowe szkolenie diabetologiczne oraz pompę insulinową w całości finansowaną ze środków NFZ.

Pacjent powinien otrzymać od prowadzącego diabetologa skierowanie oraz kartę kwalifikacyjną do terapii pompowej (karta kwalifikacyjna - załącznik)

Zapisy na listę oczekujących: osobiście w Poradni Diabetologicznej lub telefonicznie (32) 368-27-66 lub (32) 368-26-63 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00).

 

Kwalifikacja do rozpoczęcia lub kontynuacji terapii z zastosowaniem OPI

Pacjent zgłaszający się do ośrodka realizującego świadczenie refundacji przedkłada:

  • wniosek ze wstępną kwalifikacją lekarza pracującego w poradni/oddziale diabetologicznym;
  • raport z glukometru z ostatnich 4 tygodni — wymagane jest co najmniej 7 pomiarów dziennie (dane z glukometru mogą być odczytane w poradni); lub raport z systemów ciągłego monitorowania glikemii (rtCGM, real-time continuous glucose monitoring) lub z systemów do skanowania (iCGM/FGM, intermittent/flash glucose monitoring);
  • u niektórych pacjentów z niezadowalającym wyrównaniem metabolicznym przed kwalifikacją do leczenia OPI wskazane są dodatkowe informacje dotyczące ilości spożywanych węglowodanów, dawek insuliny. Źródłem tych informacji może być zeszyt samokontroli lub odpowiednia aplikacja (zapis elektroniczny).

W przypadku dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą kwalifikację przeprowadza diabetolog lub endokrynolog i diabetolog dziecięcy zatrudniony w oddziale diabetologicznym dla dzieci. 

*Kryteria remisji według Schölin A i wsp. Diabet. Med. 2011; 28: 156: Prawidłowe wartości glikemii w profilu dobowym przy zapotrzebowaniu na insulinę < 0,3 j./kg mc./d. oraz stężenie peptydu C > 0,5 ng/ml.

**Pacjenci dotychczas leczeni za pomocą osobistej pompy insulinowej, których pompa uległa uszkodzeniu, podlegają tej samej kwalifikacji, co pacjenci rozpoczynający terapię. Wcześniejsze leczenie za pomocą pompy nie oznacza automatycznej refundacji nowego urządzenia.

***Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze - oprzyrządowanie do osobistej pompy insulinowej wystawia wyłącznie lekarz zatrudniony w poradni diabetologicznej lub na oddziale szpitalnym.
Załączniki
Informacja prowadzącego diabetologa dotyczące kwalifikacji pacjenta do świadczenia.odt [ODT 12,0kB]
Wskazania i przeciwwskazania do terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.odt [ODT 21,1kB]