Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego

PIĘTRO 7

Kierownik / Sekretariat  32 368 26 03
Dyżurka lekarska  32 368 26 96
Pielęgniarka Oddziałowa – Dorota Otręba  32 368 26 41
Dyżurka pielęgniarska  32 368 25 99

Dawid Szkudłapski

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.
specjalista gastroenterolog

Profil leczenia i diagnostyka

  • choroby dróg żółciowych i trzustki;
  • choroby górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
  • choroby wątroby.

DOROTA OTRĘBA

mgr Dorota Otręba - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddziału Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

O Oddziale

Oddział Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. w Barbary w Sosnowcu jest jednym z nielicznych oddziałów o tym profilu w Województwie Śląskim. Oddział posiada akredytację uprawniającą do specjalizowania lekarzy w zakresie gastroenterologii.
Oddział pracuje w trybie planowych przyjęć specjalizując się w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz wątroby. Jednocześnie przyjmowani są chorzy do pilnego leczenia endoskopowego krwotoków z przewodu pokarmowego oraz ostrego zapalenia trzustki oraz innych stanów wymagających pilnej interwencji. W tym zakresie Oddział pełni ostry 24 godzinny dyżur w tym również na rzecz szpitali Województwa Śląskiego.
W Oddziale zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizację w zakresie: gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i transplantologii klinicznej.

Oddział zapewnia m.in.

  • realizację planowanych przyjęć oraz leczenie stanów pilnych;
  • leczenie niespecyficznych chorób zapalnych jelit (choroby Leśniowskiego – Crohn’a, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego), w tym kwalifikację do leczenia biologicznego;
  • prowadzenie kwalifikacji do transplantacji wątroby.