Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii

PIĘTRO 10

Kierownik / Sekretariat  32 368 21 19
Dyżurka lekarska  32 368 21 20
Pielęgniarka Oddziałowa  32 368 21 18
Dyżurka pielęgniarska  32 368 21 12

MAREK KOWALCZYK

KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med.

Charakterystyka Oddziału

Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii powstał w 2015 roku. Prowadzi leczenie systemowe w warunkach ambulatoryjnych oraz hospitalizacji jedno i wielodniowej. W 2019 roku został wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Kadrę lekarską stanowi wykwalifikowany zespół posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne w prowadzeniu terapii onkologicznej zdobyte w wiodących ośrodkach w Polsce. Ponadto Lekarze Oddziału dysponują dorobkiem naukowym w postaci licznych publikacji w renomowanych czasopismach o tematyce onkologicznej.

KRZYSZTOF DĄBROWSKI

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU

lek.

IWONA KUCHNA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista pielęgniarstwa onkologicznego