Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc, Mukowiscydozy i Pracownią Bronchoskopii

PIĘTRO 10

Kierownik / Sekretariat  32 368 21 81
Dyżurka lekarska  32 368 21 83
Pielęgniarka Oddziałowa – Alicja Dądela  32 368 21 82
Dyżurka pielęgniarska  32 368 21 85

MARTA FREJOWSKA-RENIECKA

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. med.

Profil leczenia

 • specjalistyczne usługi w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki i rehabilitacji chorób płuc i oskrzeli: (nowotworów, zapaleń płuc i opłucnej, zapaleń oskrzeli, rozedmy płuc, stanów ropnych układu oddechowego, astmy oskrzelowej i chorób alergicznych układu oddechowego, chorób śródmiąższowych płuc, diagnostyka płynu w jamach opłucnowych, rehabilitacja oddechowa, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna, leczenie przewlekłej niewydolności oddechowej – zespół domowego leczenia tlenem);
 • Leczenie dorosłych Pacjentów z rozpoznaną mukowiscydozą;
 • oddział zapewnia także konsultacje torakochirurgiczne dla pacjentów
  hospitalizowanych w Oddziale – dr n. med. Krzysztof Bruliński;
 • nadzór naukowy nad pracą Oddziału prof dr hab. n. med. Jerzy Kozielski;

ALICJA DĄDELA

mgr Alicja Dądela - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Diagnostyka

 • pełne zaplecze laboratoryjne szpitala;
 • badania bronchofiberoskopowe z pobraniem materiału do badań histopatologicznych i cytologicznych (biopsje kleszczykowe, transbrionchalne igłą Wanga, wymazy szczoteczkowe);
 • biopsja transbronchialna pod kontrolą USG – EBUS TBNA;
 • udrażnianie, plastyka oraz tamowanie krwawień z drzewa oskrzelowego przy użyciu sondy argonowej oraz elektrokoagulacji;
 • pełna diagnostyka czynnościowa układu oddechowego – spirometria, dyfuzja (DLCO), bodypletyzmtografia, testy wysiłkowe, test bronchoprowokacji (ISPA);
 • 2 bronchofiberoskopy z torem wizyjnym i możliwością cyfrowego zapisu obrazu;
 • leczenie złośliwych wysięków w jamach opłucnowych przy użyciu drenażu dwudrożnego w warunkach domowych;
 • aparatura rentgenowska;
 • tomografia komputerowa;
 • rezonans magnetyczny;
 • USG;
 • spirometr;
 • pulsometr z możliwością 24-godzinnej rejestracji;
 • stanowiska do tlenoterapii;
 • stanowiska do aerozoterapii;
 • EKG;