Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

PIĘTRO 3

Sekretariat  32 368 25 01
Dyżurka lekarska  32 368 25 03
Pielęgniarka Oddziałowa – Marzena Pluta  32 368 25 02
Dyżurka Pielęgniarska  32 368 25 05

ELŻBIETA KMIECIK-MAŁECKA

dr n. med. Elżbieta Kmiecik-Małecka - Kierownik Oddziału Rehabilitacji Medycznej ORAZ Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

KIEROWNIKODDZIAŁU

dr n. med.

Profil leczenia:

  • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu, rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych oraz zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego
  • celem wczesnej rehabilitacji neurologicznej jest zmniejszenie dysfunkcji układu nerwowego spowodowanych ostrym incydentem mózgowym, przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym

mgr MARZENA PLUTA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Oddział zapewnia m.in.

  • kompleksowe i wczesne usprawnianie pacjentów z uszkodzeniem OUN
  • metody neurofizjologiczne, wspomagane metodami fizykalnymi (tonoliza, elektrostymulacja), terapią zajęciową z uwzględnieniem metody behawioralnej wymuszania ruchu CIT oraz terapią neurologopedyczną i psychologiczną