Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć

PIĘTRO 1

Ośrodek Ostrych Zatruć  32 368 21 16
 +48 538 81 99 61
 32 368 20 00 wew. 2116
Sekretariat Oddziału (7:00-14:30), sekr.toksykologii@wss5.pl  32 368 22 10
Kierownik / Ordynator Oddziału  32 368 20 67
Dyżurka lekarska  32 368 21 16
Pielęgniarka Oddziałowa  32 368 22 10
Dyżurka pielęgniarska  32 368 21 84

NATALIA PAWLAS

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Prof. dr hab. n. med.

Profil leczenia

Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć będący kontynuatorem działalności funkcjonującego od 1968 roku śląskiego ośrodka toksykologicznego – Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, jest jednym z dziewięciu polskich wysokospecjalistycznych ośrodków toksykologicznych zabezpieczającym, zgodnie z obowiązującym podziałem, pod względem toksykologicznym, mieszkańców województwa śląskiego, opolskiego oraz przygranicza województwa małopolskiego, na terenie których mieszka około 6 000 000 mieszkańców.

WIOLETA WALCZYK

mgr Wioleta Walczyk - Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Toksykologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Ośrodek Ostrych Zatruć będący faktycznie ośrodkiem informacji toksykologicznej, zabezpieczony jest całodobowo przez lekarzy specjalistów z zakresu toksykologii klinicznej, którzy udzielają specjalistycznych, telefonicznych konsultacji toksykologicznych lekarzom wszelkiego rodzaju placówek ochrony zdrowia, jak również osobom prywatnym, decydują o wykonywaniu badań i identyfikacjach toksykologicznych przeprowadzanych w Pracowni Toksykologicznej i Pracowni Chromatograficznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu, koordynują leczenie wszystkich pacjentów, którzy ulegli zatruciom
wszelkiego rodzaju ksenobiotykami, kwalifikują chorych do leczenia w Oddziale Toksykologii.

W Oddziale Toksykologii hospitalizowani są chorzy wymagający specjalistycznego leczenia toksykologicznego, będący w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, niewydolni krążeniowo i oddechowo, z wtórnymi uszkodzeniami narządów miąższowych, wymagający podawania swoistych i nieswoistych odtrutek, leczenia nerkozastępczego, leczenia z zastosowaniem hiperbarii tlenowej ze wskazań toksykologicznych. W Oddziale przeprowadzane jest leczenie metodą dializ albuminowych zarówno ze wskazań toksykologicznych jak i pozatoksykologicznych u osób kwalifikowanych do transplantacji wątroby.

Oddział Toksykologii będący integralną częścią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu gwarantuje poza pełnym, specjalistycznym leczeniem toksykologicznym pełną diagnostykę toksykologiczną, pozatoksykologiczną, konsultacje specjalistyczne, w tym psychiatryczne, wsparcie psychologiczne i pomoc socjalną.
Oddział Toksykologii posiada 18 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnej terapii toksykologicznej, gwarantujących pełne monitorowanie parametrów życiowych, respiratoroterapię, wspomaganie układu krążenia, leczenie nerkozastępcze. W Oddziale Toksykologii zatrudniony jest zespół lekarzy specjalistów toksykologii klinicznej, posiadających również specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy. Ponadto zatrudniony jest zespół pielęgniarek posiadających wieloletnie, unikatowe doświadczenie w pracy w ośrodku toksykologicznym.

Z Oddziałem Toksykologii ściśle współpracuje Pracownia Toksykologii i Pracownia Chromatografii, w których przeprowadzane są szerokie analizy i identyfikacje toksykologiczne (zakres badań toksykologicznych w zakładce Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej).