Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć

PIĘTRO 1

Ośrodek Ostrych Zatruć  32 368 21 16
 +48 538 81 99 61
 32 368 20 00 wew. 2116
Sekretariat Oddziału (7:00-14:30), sekr.toksykologii@wss5.pl  32 368 22 10
Kierownik / Ordynator Oddziału  32 368 20 67
Dyżurka lekarska  32 368 21 16
Pielęgniarka Oddziałowa  32 368 22 30
Dyżurka pielęgniarska  32 368 21 84

NATALIA PAWLAS

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Prof. dr hab. n. med.

Profil leczenia

Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć jest jednym z dziewięciu w Polsce specjalistycznych ośrodków toksykologicznych leczących mieszkańców województwa śląskiego, opolskiego oraz części województwa małopolskiego, a wyjątkowych sytuacjach także spoza tych województw.

Ośrodek Ostrych Zatruć jest również ośrodkiem informacji toksykologicznej, w którym dyżurują całodobowo lekarze specjaliści w z zakresu toksykologii klinicznej i specjalizujący się w toksykologii klinicznej i udzielają telefonicznych konsultacji toksykologicznych lekarzom z placówek ochrony zdrowia, decydują o wykonywaniu badań i identyfikacjach toksykologicznych przeprowadzanych w Pracowni Toksykologicznej i Pracowni Chromatograficznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu, koordynują leczenie pacjentów, którzy ulegli zatruciom wszelkiego rodzaju ksenobiotykami, kwalifikują chorych do leczenia w Oddziale Toksykologii.

WIOLETA WALCZYK

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

W Oddziale Toksykologii hospitalizowani są chorzy wymagający specjalistycznego leczenia toksykologicznego, będący w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, niewydolni krążeniowo i oddechowo, z wtórnymi uszkodzeniami narządów miąższowych, wymagający podawania swoistych odtrutek, leczenia nerkozastępczego, hiperbarii tlenowej ze wskazań toksykologicznych. W Oddziale prowadzone jest leczenie metodą dializ albuminowych zarówno ze wskazań toksykologicznych jak i pozatoksykologicznych u osób kwalifikowanych do transplantacji wątroby.
Oddział Toksykologii działający w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu gwarantuje poza specjalistycznym leczeniem toksykologicznym diagnostykę toksykologiczną, pozatoksykologiczną, konsultacje specjalistyczne, w tym psychiatryczne, wsparcie psychologiczne i pomoc socjalną.
Oddział Toksykologii posiada 12 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnej terapii toksykologicznej, gwarantujących monitorowanie parametrów życiowych, respiratoroterapię, wspomaganie układu krążenia, leczenie nerkozastępcze. W Oddziale Toksykologii zatrudniony jest zespół lekarzy specjalistów toksykologii klinicznej, posiadających również specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy. Ponadto zatrudniony jest zespół pielęgniarek posiadających wieloletnie, unikatowe doświadczenie w pracy w ośrodku toksykologicznym. Z Oddziałem Toksykologii ściśle współpracuje Pracownia Toksykologii i Pracownia Chromatografii, w których przeprowadzane są szerokie analizy i identyfikacje toksykologiczne (zakres badań toksykologicznych w zakładce Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej).

Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie toksykologii klinicznej i staży kierunkowych z toksykologii klinicznej.