WOŚP wsparło zakład mikrobiologii - otrzymaliśmy sprzęt do wykrywania sepsy!

 Zdjęcie
Dziękujemy WOŚP - Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za doposażenie szpitalnego Zakładu Mikrobiologii Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w nowoczesny aparat!

Już kolejny raz nasz szpital otrzymał od WOŚP nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. W zeszłym roku wsparcie do diagnostyki dziecięcej otrzymał Kliniczny Oddział Okulistyczny. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”.


Zakład Mikrobiologii Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu został doposażony w spektometr masowy IVD MALDI Biotyper SIRIUS, to aparat najnowszej generacji o wartości rynkowej powyżej miliona złotych. Znacząco przyspiesza on diagnostykę zakażeń, w tym sepsy oraz wdrożenie racjonalnej i skutecznej antybiotykoterapii.

"Współczesna diagnostyka mikrobiologiczna do niedawna opierała się głównie na tradycyjnych metodach identyfikacji drobnoustrojów, polegających na charakterystyce fenotypowej szczepów." – wyjaśnia dr Iwona Pawłowska, Kierownik Zakładu Mikrobiologii. Nowa metoda zastosowana w urządzeniu identyfikuje mikroorganizmy na podstawie ich profili białkowych, wykorzystując spektometrię masową z użyciem jonizacji laserowej.

Daje to możliwość przeprowadzenia w krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich kosztach dokładnej identyfikacji bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych oraz mechanizmów oporności na antybiotyki.

"Nowy aparat skróci ponadto czas oczekiwania na wynik badania i obniży koszty leczenia, przy jednoczesnym wzroście dokładności samego badania – dodaje Krzysztof Kowalik, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – dlatego serdecznie dziękujemy WOŚP za zakup i przekazanie aparatu, a tym samym wsparcie w leczeniu i diagnostyce naszych pacjentów.

#WOŚP #WSSpieramypacjentów #WSS5
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie