Zatrudnimy pielęgniarki / ми наймемо медсестер

 Zdjęcie
Zapoznaj się ze szczegółami / дивіться деталі

Dyrekcja

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

zatrudni osoby na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza

(umowa o pracę/umowa cywilno-prawna/umowa-zlecenie)

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie medyczne średnie / wyższe
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
  Osoby z Ukrainy ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza mogą zgłosić się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, celem uzyskania szczegółowych informacji o sposobie przyznania prawa wykonywania zawodu.
  Informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane ukończone kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne lub specjalizacje
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza:
 • monitorowanie stanu pacjenta,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem chorych,
 • planowanie i realizacja opieki pielęgniarskiej,
 • wykonywanie zleceń lekarskich
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy / list motywacyjny
 • życiorys – CV (curriculum vitae)

 

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5, w Kancelarii Szpitala (przy portierni głównej Szpitala) lub u Naczelnej Pielęgniarki – pok. B1-001.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, im. św. Barbary w Sosnowcu, Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, na potrzeby przeprowadzania procesu rekrutacji”

 
Менеджмент

Губернська спеціалізована лікарня № 5 ім. св. Варвари в Сосновці

прийматимуть людей на роботу медсестрою

(трудовий договір / цивільно-правовий договір / мандатний договір)

 

 1. Необхідні вимоги:
 • середня/вища медична освіта
 • право займатися професією

   Особи з України, які претендують на працевлаштування на посаду медичної сестри, можуть звернутися до Окружної палати медичних сестер та акушерок у м. Катовіце, вул. Francuska 16, за детальною інформацією про спосіб надання права на заняття професією.

Інформація також доступна на сайті МОЗ: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

 1. Додаткові вимоги:
 • вітаються закінчені курси спеціаліста, кваліфікації чи спеціалізації
 1. Обсяг завдань, що виконуються на посаді медичної сестри:
 • моніторинг стану пацієнта,
 • забезпечення безпеки хворих,
 • планування та здійснення сестринського догляду,
 • виконання медичних приписів
 1. Необхідні документи:
 • заява про прийом на роботу / супровідний лист
 • резюме - CV (curriculum vitae)

Необхідно подати необхідні документи:

 • особисто за місцезнаходженням обласної спеціалізованої лікарні № 5, в канцелярії лікарні (у головній приймальні лікарні) або у завідувача медичної сестри - каб. B1-001.

Будь ласка, додайте до заявки таку згоду:

«Я даю згоду на обробку персональних даних, що містяться в заяві, обласною спеціалізованою лікарнею № 5, вул. Варвари в Сосновці, пл. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, для потреб процесу набору»