Wiadomości


Nabór na stanowisko Koordynator ds. ogólnobudowlanych

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko Koordynator ds. ogólnobudowlanych

Osoby zainteresowane i posiadające wykształcenie minimum średnie techniczne
- minimum 3-letni staż pracy w branży budowlanej lub
- 10-letni staż pracy przy wykształceniu zawodowym

Do zadań Koordynatora należy:
- organizowanie pracy Warsztatów Konserwatorskich zgodnie z wymaganiami norm i odpowiednimi przepisami
-zamawianie części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i budowlanych oraz narzędzi dla potrzeb Szpitala
- minimalizacja kosztów i dbałość o jak najwyższą jakość usług świadczonych przez Warsztaty Konserwatorskie
- odbiór techniczny robót, ocena jakości wykonywania prac
- dozór nad: konserwacją, naprawami, remontami, obsługą urządzeń i obiektów
- uwierzytelnianie zakresu robót pod względem rzeczowym i rachunkowym
- wykonywanie zaleceń UDT w zakresie przygotowania urządzeń do przeglądów, przestrzeganie terminów kontroli

Prosimy o składanie ofert w Sekretariacie Szpitala (pokój E-1-16) lub drogą mailową: rekrutacja@wss5.pl
Do oferty proszę dołączyć: CV, przebieg pracy zawodowej, potwierdzenie uprawnień, potwierdzenie wykształcenia
Składanie ofert do dnia 11.10.2023 r. 


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".