Komunikat Szpitala

 Zdjęcie
W dniu 22 maja 2024 r. Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy o współpracy z dr n. med. Maciejem Wrotniakiem - Kierownikiem Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.

Przyczyną rozwiązania umowy był m.in. brak właściwego nadzoru nad planowaniem pracy Oddziału i Poradni, a także angażowanie personelu medycznego do pracy w innych jednostkach.

Ponadto, okolicznościami, które legły u podstaw podjęcia takiej decyzji były informacje i liczne skargi pacjentów, które notorycznie napływały do dyrekcji Szpitala, w tym odnośnie dostępności do świadczonych usług.

Wspomnieć należy przy tej okazji również na fakt, że część lekarzy, którzy zatrudnieni są w w/w Oddziale złożyli wypowiedzenia swoich umów ze Szpitalem. Okoliczności złożenia niektórych z tych wypowiedzeń budzą wątpliwości, albowiem mogły być podpisane przez jedną osobę.

W ostatnich dniach działalność medialna dr n. med. Macieja Wrotniaka wprowadziła opinię publiczną w błąd. W materiałach padały fałszywe oskarżenia oraz nieprawdziwe informacje dotyczące podjęcia decyzji o rozwiązaniu współpracy przez osoby niezarządzające szpitalem, kwestii nieprawidłowej pracy oddziału w latach poprzednich oraz tego, że ciągłość pracy oddziału – czy funkcjonowania szpitala jest zagrożona. Nieprawdziwe są również informacje, jakoby osoby zwolnione w przeszłości dyscyplinarnie miały zarządzać w przyszłości niniejszym Oddziałem.

Pragniemy stanowczo podkreślić, iż odwołanie dr Macieja Wrotniaka z funkcji kierownika Oddziału w żadnym stopniu nie wpływa na ciągłość świadczonych usług zdrowotnych w ramach Oddziału i Poradni, zaś decyzja o jego odwołaniu podyktowana była względami merytorycznymi i menadżerskimi Dyrekcji Szpitala.