Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej

Główne zadania Poradni

 • kwalifikacja pacjentów do hospitalizacji w Oddziale Chirurgii Szczękowej;
 • kompleksowa diagnostyka schorzeń części twarzowej czaszki;
 • kontrole ambulatoryjne po zakończeniu procesu leczenia szpitalnego w Oddziale Chirurgii Szczękowej;
 • konsultacje z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej dla lekarzy innych specjalności;
 • wykonywanie zabiegów ambulatoryjnych z zakresu chirurgii stomatologicznej:
  • wyłuszczanie operacyjne zębów zatrzymanych,
  • zaopatrywanie połączeń ustno- zatokowych,
  • wyłuszczanie torbieli i zmian rozrostowych w zakresie jamy ustnej z diagnostyką histopatologiczną,
  • zabiegi chirurgicznego przygotowania jamy ustnej do protezowania,
  • chirurgiczne usuwanie pozostawionych korzeni zębów,
  • leczenie schorzeń gruczołów ślinowych jamy ustnej,
  • profilaktyka onkologiczna jamy ustnej i części twarzowej czaszki,
  • krioterapia.

Podstawowe informacje

Do Poradni konieczne jest skierowanie od lekarza POZ albo lekarza specjalisty.

Rejestracja: (32) 368-27-04