Informator dla Pacjenta

Planowane przyjęcie do szpitala:

Informator dla Pacjenta

Przyjęcia Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego odbywają się w Punkcie Przyjęć Planowych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę w godz. 7:00-14:00.

Zgodnie z procedurą “Planowe przyjęcie pacjenta do Szpitala”, obowiązującą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu do przyjęcia Pacjenta do Szpitala wymagane są następujące dokumenty:

 1. skierowanie od lekarza,
 2. jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość pacjenta:
  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • aktualna legitymacja szkolna (w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia).

W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, a pacjent ma do nich prawo należy złożyć odpowiednie oświadczenie:

Oświadczenie pacjenta

Oświadczenie opiekuna

Objaśnienia, jak zaznaczyć odpowiednie uprawnienia w oświadczeniu.

Obcokrajowcy przebywający tymczasowo na terenie Polski potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

W sytuacji planowanego leczenie należy posiadać Certyfikat tymczasowy lub wypełniony formularz E 112.

Ulotka informacyjna: “Przychodzi pacjent do lekarza“.


 

Praktyczne wskazówki

Wypis ze szpitala:

Każdy pacjent po zakończonej hospitalizacji otrzymuje kartę wypisową, w której znajdują się następujące informacje:

 • datę hospitalizacji,
 • nazwę oddziału, na którym był hospitalizowany,
 • epikryzę,
 • wszystkie zlecone badania i konsultacje.

Jeżeli jest taka konieczność, pacjent otrzymuje:

 • datę kolejnej wizyty w oddziale celem wykonania kolejnych badań,
 • skierowanie do leczenia ambulatoryjnego,
 • zalecenia odnoście stosowanej diety.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej znajdują się na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl)