40.000 złotych wsparcia od firmy "Stalprofil S.A."

 Zdjęcie
Otrzymaliśmy od firmy Stalprofil S.A. 40.000 złotych na cele statutowe.
Czek na 40.000 złotych Prezes Zarządu Stalprofil S.A. Henryk Orczykowski przekazał na ręce Krzysztofa Bestwiny - Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Szpitala m.in. głowice kardiologiczne do aparatu USG, kardiomonitory, pompy strzykawkowe oraz dozowniki tlenu.

„Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi za docenienie aktywności naszej jednostki, a tym samym za uznanie wkładu całego personelu w zakres udzielanych przez Szpital świadczeń. Przekazane środki pozwolą nam na zwiększenie komfortu pacjentów oraz podniesienie jakości świadczeń.” – podkreśla Krzysztof Bestwina, Dyrektor WSS5.