Projekty w realizacji

  1. Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
  2. Zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Poradni Laryngologicznej.
  3. Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
  4. Modernizacja pomieszczeń maszynowni zimnej oraz budynku chłodni kominowych wraz z wymianą agregatów wody lodowej oraz zabudową dry-coolerów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
  5. Modernizacja pomieszczeń prosektorium i pracowni histopatologicznych wraz z wyposażeniem pod Zakład Patomorfologii - Etap 1.
  6. Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
  7. Zakup robota operacyjnego wraz z jego instalacją.

 


tagi: