Dziękujemy za Państwa głosy w III Edycji Budżetu Obywatelskiego!

Do Szpitala trafi 375 000 złotych na zakup nowoczesnej karetki transportowej!

375 000 złotych na zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w ramach uzyskanego 1 miejsca w podregionie 7 - III Edycji Budżetu Obywatelskiego województwa śląskiego.

Zadanie przewiduje zakup nowoczesnej karetki medycznej - transportowej wraz z wyposażeniem dla naszej jednostki.

Karetka tego typu to pojazd wykorzystywany w transporcie pacjentów do domu po przebytej hospitalizacji oraz przewożeniu pacjentów szpitala pomiędzy jednostkami medycznymi, do których udają się np. na konsultacje oraz dla korzystających z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy zaangażowali się w promowanie projektu oraz wszystkim życzliwym osobom oddającym głosy na jego realizację.

Dziękujemy Państwu za każdy oddany na nasze projekty głos!